Get Adobe Flash player

O mnie

Jestem lekarzem, specjalistą psychiatrą.

Studia medyczne ukończyłam z wyróżnieniem na Akademii Medycznej w Warszawie.

Od 2004r. pracuję w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Pracowałam również w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Artimed w Kielcach. Konsultuję pacjentów w Prywatnej Klinice Leczenia Uzależnień "Nasz dom"w Masłowie. W związku z ukończonym szkoleniem w zakresie neurofizjologii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz odbytą praktyką w Pracowni Badań Snu w "Klinikum Erfurt" w Niemczech opisuję i interpretuję badania elektroencefalograficzne (EEG).

Depresja

Smutek a depresja

Każdy zdrowy człowiek przechodził krótsze lub dłuższe okresy smutku, chandry czy przygnębienia. Smutek wywołuje niepomyślna wiadomość, nagłe zdarzenie losowe, kłopoty i nieporozumienia w rodzinie, różne trudności życiowe. Na ogół przedstawione stany trwają krótko (najwyżej kilka dni) i przemijają. Zazwyczaj pojawiają się jako zupełnie zrozumiałe reakcje na wymienione i inne niewymienione zdarzenia. Smutek, jako stan psychiczny, bywa wówczas uzależniony od stopnia przykrości zdarzeń a po ich przeminięciu z reguły ustępuje samoistnie. Często w takich chwilach szukamy towarzystwa, pomocy, sprawiamy sobie drobne przyjemności. Bardzo często to wystarcza aby przygnębienie ustąpiło. Stany te nie są jednak depresją .

Czym jest depresja?

Depresja to coś więcej niż smutek. Depresja nie jest przejściowym, trwającym kilka dni stanem przygnębienia wywołanym stresami, kłopotami czy trudnościami życia codziennego. W depresji pojawia się pesymistyczna samoocena, poczucie braku perspektyw i przyszłości. Dotychczasowe życie oceniane jest jako wielkie pasmo niepowodzeń i przykrości, dominuje przekonanie o niemożności poradzenia sobie nawet z najprostszymi sprawami codziennymi.

Stan zaburzeń depresyjnych to stan przewlekającego się złego samopoczucia. Objawy (w tym smutek i przygnębienie) trwają co najmniej dwa tygodnie.

Najczęściej w przypadku depresji nie potrafimy znaleźć żadnego powodu do smutku. W depresji przestają cieszyć sprawy, które zawsze poprawiały nastrój. Czasem człowiek z depresją nie jest w stanie w ogóle odczuwać radości i przyjemności. Jest to objaw, który nazywamy anhedonią. W zaburzeniach depresyjnych najczęściej unika się towarzystwa, nawet bliskich.

Najważniejsze objawy depresji:

 • Uczucie smutku i przygnębienia
 • Spadek zainteresowań i brak odczuwania przyjemności ze spraw i zajęć, które wcześniej sprawiały przyjemność (hobby, spotkania ze znajomymi, spacery, sport, rekreacja)
 • Zmiany apetytu i wagi ciała (najczęściej spadek apetytu i chudnięcie)
 • Zaburzenia snu (najczęściej utrudnione zasypianie, sen płytki i przerywany, wczesne budzenie się, rzadziej wzmożona senność)
 • Zmniejszenie aktywności, apatia
 • Ciągłe uczucie zmęczenia, znużenia i braku energii
 • Poczucie własnej bezwartościowości, poczucie beznadziejności lub nieuzasadnionej winy
 • Trudności w koncentracji uwagi, zapamiętywaniu, podejmowaniu nawet prostych codziennych decyzji
 • Nawracające myśli o własnej śmierci, pojawiające się myśli samobójcze

Przyczyny depresji:

Wśród wielu przyczyn zaburzeń depresyjnych wymienia się powody biologiczne (czynniki genetyczne, różne choroby fizyczne), psychologiczne (stresy, ciężkie przeżycia) i społeczne (bezrobocie, trudności ekonomiczne).

Obecnie uważa się, że wymienione przyczyny prowadzą do zakłócenia równowagi między subtelnymi zjawiskami zachodzącymi pomiędzy substancjami naturalnie występującymi w mózgu.

Właściwe leczenie może pomóc 80 a nawet 90% pacjentów z depresją


Sposoby leczenia depresji

Najczęściej stosowane metody to leczenie farmakologiczne i psychoterapia. Najlepsze efekty w leczeniu depresji uzyskuje się łącząc obie te metody.


Współczesne leki przeciwdepresyjne:

 • są bardzo skuteczne w leczeniu depresji
 • są bezpieczne
 • powodują niewiele działań niepożądanych
 • nie uzależniają


Aby poszukać porady w sprawie depresji nigdy nie jest za późno. Nawet jeżeli zaburzenia depresyjne występują już od wielu miesięcy i nigdy nie były leczone nie oznacza to, że jest za późno na pierwszą wizytę u lekarza psychiatry.


Kontakt