Get Adobe Flash player

O mnie

Jestem lekarzem, specjalistą psychiatrą.

Studia medyczne ukończyłam z wyróżnieniem na Akademii Medycznej w Warszawie.

Od 2004r. pracuję w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Pracowałam również w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Artimed w Kielcach. Konsultuję pacjentów w Prywatnej Klinice Leczenia Uzależnień "Nasz dom"w Masłowie. W związku z ukończonym szkoleniem w zakresie neurofizjologii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz odbytą praktyką w Pracowni Badań Snu w "Klinikum Erfurt" w Niemczech opisuję i interpretuję badania elektroencefalograficzne (EEG).

Fobia społeczna

Fobia społeczna zaczyna się w okresie pokwitania i cechuje je obawa przed oceną innych ludzi co prowadzi do unikania sytuacji społecznych np. wystąpień, spotkań towarzyskich. W skrajnych przypadkach osoby dotknięte fobią społeczną całkowicie wycofują się z kontaktów z innymi ludźmi, nie podejmują aktywności zawodowej, nie znajdują partnera życiowego. Bardzo często jako wtórne przejawy lęku występuje czerwienie się, drżenie rąk, nudności. Objawy mogą nasilać się do rozmiaru napadów paniki.

Zaburzenie to zazwyczaj związane jest z niską samooceną i strachem przed krytyką. Osoby cierpiące na ten rodzaj zaburzeń lękowych często uważają, że są po prostu nieśmiałe i nie zwracają się o pomoc.

Podjęcie leczenia pozwala uniknąć pogorszenie społecznego funkcjonowania i dalszych konsekwencji życiowych z tym związanych.

W leczeniu fobii społecznej stosuje się leczenie farmakologiczne i psychoterapię. Najlepsze efekty osiąga się przy zastosowaniu łącznie obu metod leczenia.

Kontakt