Get Adobe Flash player

O mnie

Jestem lekarzem, specjalistą psychiatrą.

Studia medyczne ukończyłam z wyróżnieniem na Akademii Medycznej w Warszawie.

Od 2004r. pracuję w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Pracowałam również w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Artimed w Kielcach. Konsultuję pacjentów w Prywatnej Klinice Leczenia Uzależnień "Nasz dom"w Masłowie. W związku z ukończonym szkoleniem w zakresie neurofizjologii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz odbytą praktyką w Pracowni Badań Snu w "Klinikum Erfurt" w Niemczech opisuję i interpretuję badania elektroencefalograficzne (EEG).

Psychoterapia

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

(CBT cognitive-behavioral therapy) opiera się na założeniu, że aktywność poznawcza (myślowa) wpływa na zachowanie człowieka. Jest to terapia skoncentrowana na problemie, na teraźniejszości, prowadząca do zmiany sposobu myślenia i zachowań. W porównaniu do innych rodzajów psychoterapii wyróżnia ją krótki okres trwania terapii, najczęściej kilka tygodni.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna to jedna z najskuteczniejszych form psychoterapii stosowanych w leczeniu depresji i lęku. Jej skuteczność jest potwierdzona wieloma badaniami naukowymi przeprowadzonymi na całym świecie. Często jest alternatywą do farmakoterapii, czasami wskazane jest leczenie skojarzone przez połączenie psychoterapii z farmakoterapią.

Terapia poznawczo-behawioralna składa się z części poznawczej i behawioralnej. 

Terapia poznawcza

Koncentruje się na tym by pomóc pacjentowi zmienić negatywne wzorce myślenia tj sposób patrzenia na świat. Podstawowa zasada terapii poznawczej jest taka, że to jak się czujemy w danej chwili zależy od tego co myślimy. To oznacza, że nasze uczucia mają związek z naszymi myślami.

Terapia behawioralna

Koncentruje się na zachowaniach. Celem terapii behawioralnej jest modyfikacja lub zmiana określonych zachowań. Ponieważ większość zachowań niepożądanych jest wyuczona można się ich oduczyć lub zmienić je dzięki zastosowaniu odpowiednich technik terapeutycznych. 


Kontakt