Get Adobe Flash player

O mnie

Jestem lekarzem, specjalistą psychiatrą.

Studia medyczne ukończyłam z wyróżnieniem na Akademii Medycznej w Warszawie.

Od 2004r. pracuję w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Pracowałam również w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Artimed w Kielcach. Konsultuję pacjentów w Prywatnej Klinice Leczenia Uzależnień "Nasz dom"w Masłowie. W związku z ukończonym szkoleniem w zakresie neurofizjologii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz odbytą praktyką w Pracowni Badań Snu w "Klinikum Erfurt" w Niemczech opisuję i interpretuję badania elektroencefalograficzne (EEG).

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Czym się różni choroba afektywna dwubiegunowa od zwykłych wahań nastroju?

Różnice między zwykłymi wahaniami nastroju a zaburzeniami nastroju to:

  • nasilenie „górki” lub „dołka". Każdy człowiek miewa wahania nastroju ale w zaburzeniach nastroju zarówno smutek jak i podwyższony nastrój osiągają maksymalne, nieznane w zwykłym życiu nasilenie. Są głębsze, silniejsze i bardziej skrajne.
  • Czas trwania: Zwykle wahania nastroju trwają kilka godzin lub dni. Nawroty zaburzeń afektywnych mogą natomiast trwać kilka miesięcy, na przykład pół roku, rok lub dłużej.
  • Skutki życiowe: Osoba z depresją może nie móc nawet wstać z łóżka i zadbać o siebie. Osoba w manii może być aktywna przez całe tygodnie, podejmować różne aktywności, nierzadko ryzykowne, zaciągać długi, podejmować impulsywnie nieprzemyślane życiowe decyzje.


Czym są zaburzenia afektywne dwubiegunowe?

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe były nazywane kiedyś psychozą maniakalno-depresyjną. Są one rozpoznawane u osób, u których następują duże zmiany nastroju trwające najczęściej tygodnie lub miesiące. Nastrój u tych osób może przechylić się nadmiernie w stronę smutku lub w stronę euforii. Wtedy gdy dominuje smutek, przygnębienie, zniechęcenie, zmęczenie i zobojętnienie, a zrobienie czegokolwiek wiąże się z wielkim wysiłkiem, mówimy o depresji lub zespole depresyjnym. Gdy dominuje nadmiernie dobry nastrój, nazywany euforycznym, czasami podbarwiony niecierpliwością i drażliwością mówimy o manii lub zespole maniakalnym.

Osoby z zaburzeniami dwubiegunowymi miewają okresowo nawroty zespołów maniakalnych i depresyjnych. Mówimy o nawrotowym przebiegu tej choroby. Nie można przewidzieć czy i kiedy wystąpi kolejny nawrót i jaki będzie miał charakter. Stan powrotu do zdrowia może być trwały i nawrót dolegliwości może nie wystąpić. Ale może być też tak, że po pewnym czasie (miesiące, lata) powróci ponownie depresja lub mania.


Przyczyny wystąpienia choroby dwubiegunowej:

Wystąpienie choroby dwubiegunowej nie jest winą osoby chorującej ani jej otoczenia czy bliskich. Choroby dotyczące psychiki w pewnym zakresie różnią się od chorób dotyczących ciała (bo ulegają w nich zaburzeniu myśli, uczucia i zachowania) ale poza tym są takimi samymi chorobami jak wszystkie inne.

W odniesieniu do zaburzeń psychicznych nie ma zwykle jednej przyczyny. Na ich wystąpienie składa się najczęściej kilka czynników, które muszą wystąpić u tej samej osoby.

W zaburzeniu dwubiegunowym dochodzi do braku równowagi pewnych substancji chemicznych w mózgu, tzw neuroprzekaźników, które są odpowiedzialne za przekazywanie informacji między komórkami mózgu. Jeśli dochodzi do zaburzeń afektywnych to zaburzeniu ulegają ilości i proporcje tych neuroprzekaźników..

W rozwoju zwiększonej podatności na chorobę dwubiegunową mają znaczenie geny. Nie ulega jednak dziedziczeniu sama choroba. Jeśli ktoś ma podatność odziedziczoną po przodkach, oznacza to prawdopodobieństwo zachorowania ale nie pewność ,że zachoruje.

Sytuacje stresowe mogą mieć niekiedy znaczenie dla wystąpienia objawów choroby afektywnej dwubiegunowej. Stres może przyczynić się do nawrotu choroby lub sprawić, że objawy się nasilają.


Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej:

W leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej stosuje się leczenie farmakologiczne oraz psychoterapię.

Leki stosowane w chorobie dwubiegunowej należą do różnych grup:

  • leki przeciwdepresyjne (stosowane u osoby przeżywającej depresję)
  • leki stabilizujące nastrój (wyrównują wahania nastroju i aktywności, zabezpieczają przed występowaniem nawrotów)
  • leki przeciwpsychotyczne (stosowane są u osób w manii, zapobiegają również występowaniu nawrotów)


Leczenie jest zawsze sprawą indywidualną. Nie ma dwojga ludzi, którzy reagowaliby dokładnie tak samo na leki. Czasami istnieje konieczność zmiany leku.


Psychoterapia jest ważną częścią leczenia zaburzeń dwubiegunowych. Leczenie samymi lekami może okazać się niewystarczające.


Kontakt